TRANG CHỦ > Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc không ?

Công ty có được giữ sổ bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ việc không ?

Chào Luật sư. Tôi làm việc cho một công ty tư nhân, được đóng bảo hiểm xã hội. Tôi đã làm đơn xin nghỉ việc theo đúng quy định của công ty và Giám đốc đã ký quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Tuy nhiên, khi tôi lên gặp bộ phận nhân sự để chốt sổ bảo hiểm thì công ty lấy lý do tôi nghỉ không đúng quy định nên không chốt và trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi. Tôi muốn hỏi là việc công ty giữ sổ bảo hiểm của tôi là đúng hay sai ? nếu sai có bị xử phạt gì không ? bạn Hùng (Thái Nguyên).

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến VPLS Quang Dũng và Cộng sự. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 48 Bộ luật lao động quy định:

“Điều 48. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.”

Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2014 cũng quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên và cũng trong thời gian này công ty sẽ phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Vì vậy, việc công ty không chốt sổ bảo hiểm xã hội và không trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn là trái pháp luật.

2. Công ty không trả sổ bảo hiểm xã hội có bị phạt không ?

Theo điểm d khoản 4 Điều 41 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực;

b) Không lập danh sách người lao động hoặc không lập hồ sơ hoặc không nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110, khoản 2 Điều 112 của Luật Bảo hiểm xã hội; khoản 1 Điều 59, khoản 1 Điều 60 của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

c) Không giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội đi khám giám định suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa;

d) Không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Đồng thời tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền nư sau:

“Mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt và nguyên tắc áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 7; khoản 3, 4, 6 Điều 13; khoản 2 Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 27; khoản 8 Điều 39; khoản 5 Điều 41; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Điều 42; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 43; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 45; khoản 3 Điều 46 Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. ...”

Như vậy, trường hợp công ty có hành vi không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng, còn đối với cá nhân thì mức phạt bằng 1/2 lần mức phạt đối với tổ chức).

Trên đây là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn còn vướng mắc và cần tư vấn chi tiết, cụ thể xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự, Số 08, phố Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại: 0983 230 137.

Tin tức khác

Người Lao Động Đang Nghỉ Ốm Theo Chỉ Định Của Bác Sĩ Thì Công Ty Có Được Phép Sa Thải Không ?

Người Lao Động Đang Nghỉ Ốm Theo Chỉ Định Của Bác Sĩ Thì Công Ty Có Được Phép Sa Thải Không ?

Chào VPLS Quang Dũng và Cộng sự, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi vừa phải nhập viện mổ ruột thừa vào ngày 18/10, sau đó bác sĩ đã bảo tôi phải ở lại viện 5 ngày để theo dõi. Tôi có báo cho công ty nhưng công ty bảo sẽ sa thải tôi nếu như tôi nghỉ 5 ngày đấy. Cho tôi hỏi công ty tôi có quyền sa thải tôi khi tôi nghỉ ốm theo chỉ định của bác sĩ không ? Nếu không thì công ty bị xử phạt hành chính như thế nào ? Câu hỏi của chị Phương (Bình Dương).

Có Được Ký Hợp Đồng Lao Động Với Người Lao Động Dưới 18 Tuổi ?

Có Được Ký Hợp Đồng Lao Động Với Người Lao Động Dưới 18 Tuổi ?

Chào quý VPLS Quang Dũng và Cộng sự, em trai tôi năm nay 16 tuổi đang dự định xin làm việc tại 1 cơ sở làm nem chua tại địa phương. Vậy tôi muốn hỏi liệu em trai tôi có được ký hợp đồng lao động khi chưa đủ 18 tuổi không ? Đây là câu hỏi của bạn Minh đến từ Thanh Hóa.