TRANG CHỦ > Thủ tục cải chính thông tin trên Giấy khai sinh phải thực hiện như thế nào ? Cơ quan nào có thẩm quyền ?

Thủ tục cải chính thông tin trên Giấy khai sinh phải thực hiện như thế nào ? Cơ quan nào có thẩm quyền ?

Tôi bị sai ngày sinh trong Giáy khai sinh và Sổ hộ khẩu, nay muốn sửa lại cho đúng thì làm thế nào ? Điều chỉnh thông tin trên Giấy khai sinh trước hay sổ hộ khẩu trước ? bạn Hoa (Tiền Giang).

1. Thông tin trên Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu sai thì phải thực hiện điều chỉnh thông tin trên loại giấy tờ nào trước ?

Căn Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh như sau:

"Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh

1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh."

Bên cạnh đó, tại Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về cải chính hộ tịch như sau:

"Điều 17. Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

3. Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch."

Theo đó, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân nên khi thông tin trên giấy khai sinh và sổ hộ khẩu sai cần thực hiện sửa đổi thông tin trên Giấy khai sinh trước.

Việc sai tên trên giấy khai sinh nếu xác định do sai sót khi đăng ký hộ tịch; sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch thì sẽ tiến hành cải chính hộ tịch.

2. Cơ quan nào có đủ thẩm quyền để thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên Giấy khai sinh ?

Căn cứ Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch như sau:

"Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước"

Như vậy, việc cải chính thông tin trên Giấy khai sinh sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân giải quyết.

3. Thủ tục cải chính thông tin trên Giấy khai sinh phải thực hiện như thế nào ?

Căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

"Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch."

Từ quy định trên thì người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch.

Trên đây là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn còn vướng mắc và cần tư vấn chi tiết, cụ thể xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự, Số 08, phố Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại: 0983 230 137.

Tin tức khác

Cách Làm Lại Căn Cước Công Dân Khi Bị Mất

Cách Làm Lại Căn Cước Công Dân Khi Bị Mất

Người dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân có thể đề nghị cấp lại tại cơ quan Công an có thẩm quyền nơi mình đang cư trú. Vậy trình tự, thủ tục cấp lại thẻ Căn cước công dân được thực hiện như thế nào ?

Thủ Tục Hành Chính Là Gì? Các Hình Thức Công Khai Thủ Tục Hành Chính ?

Thủ Tục Hành Chính Là Gì? Các Hình Thức Công Khai Thủ Tục Hành Chính ?

Thủ tục hành chính là gì? Có những hình thức công khai thủ tục hành chính nào? – Minh Trí (Nghệ An)