TRANG CHỦ > Search : "Doanh nghiệp"
Tham Nhũng Khu Vực Ngoài Nhà Nước

Tham Nhũng Khu Vực Ngoài Nhà Nước

"Tham nhũng" vẫn là một trong những vấn đề bức xúc trong xã hội, diễn biến phức tạp, xảy ra ở nhiều lĩnh vực - nhiều ngành. Hiện nay, các vụ việc, vụ án tham nhũng không chỉ dừng lại trong khu vực Nhà nước mà giờ đây đã và đang lan sang cả khu vực ngoài Nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tổ chức và doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Vậy tham nhũng là gì ? Các hành vi tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước gồm các hành vi nào ? chế tài xử lý đối với chủ thể có hành vi tham nhũng như thế nào ?

1