TRANG CHỦ > Search : "Sửa một số Nghị định về hoạt động kinh doanh lĩnh vực tài nguyên môi trường"
Sửa Một Số Nghị Định Về Hoạt Động Kinh Doanh Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường

Sửa Một Số Nghị Định Về Hoạt Động Kinh Doanh Lĩnh Vực Tài Nguyên Môi Trường

Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ ngày ký (12/5/2023).

1