TRANG CHỦ > Thế nào là đất đai hộ gia đình ? Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình ghi như thế nào ?

Thế nào là đất đai hộ gia đình ? Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình ghi như thế nào ?

Tôi có thắc mắc muốn được hỏi rằng thế nào là đất đai hộ gia đình ? Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình ghi như thế nào ? Rất mong được Quý Văn phòng hỗ trợ, giải đáp, xin cảm ơn ! Đây là câu hỏi của bạn Hiếu đến từ Tuyên Quang.

Người sử dụng đất có thể là hộ gia đình không?

Tại khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai 2013 quy định về người sử dụng đất cụ thể như sau:

Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm: 2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);…”.

Theo đó, hộ gia đình cũng có thể là người sử dụng đất.

Thế nào là đất đai hộ gia đình?

Theo quy định tại khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai quy định về hộ gia đình sử dụng đất cụ thể như sau: “29. Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Theo đó, hộ gia đình được cấp Giấy chứng nhận ghi tên là “Hộ ông” hoặc “Hộ bà” khi có đủ các điều kiện sau:

- Các thành viên có quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng

- Đang sống chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

- Có quyền sử dụng đất chung bằng các hình thức như: Cùng nhau đóng góp hoặc cùng nhau tạo lập để có quyền sử dụng đất chung hoặc được tặng cho chung, thừa kế chung,…

Theo đó, đất đai hộ gia đình là đất thuộc quyền sử dụng của những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Sổ đỏ cấp cho hộ gia đình ghi như thế nào ?

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định:

Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình như quy định tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình không có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người đại diện là thành viên khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Dòng tiếp theo ghi “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với … (ghi lần lượt họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)

Theo đó, tại bìa ngoài của Giấy chứng nhận sẽ ghi “Hộ ông” hoặc “Hộ bà”, sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Trên đây là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi, nếu quý vị còn vướng mắc và cần tư vấn chi tiết, cụ thể hơn xin vui lòng liên hệ: Văn phòng Luật sư Quang Dũng và Cộng sự, Số 08, phố Chợ Tre, phường Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Số điện thoại: 0983 230 137

 

 

Tin tức khác

Thời Hiệu Khởi Kiện Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Thời Hiệu Khởi Kiện Tranh Chấp Hợp Đồng Chuyển Nhượng Quyền Sử Dụng Đất

Thời hiệu và thời hiệu khởi kiện là gì ? Quy định của pháp luật về thời hiệu khởi kiện như thế nào ? Thực tiễn khi giải quyết các vụ án "tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" ?

Đất Khai Hoang Là Gì ? Đất Khai Hoang Có Được Cấp Giấy Chứng Nhận Hoặc Đền Bù Hay Không ?

Đất Khai Hoang Là Gì ? Đất Khai Hoang Có Được Cấp Giấy Chứng Nhận Hoặc Đền Bù Hay Không ?

Đất khai hoang là cách hiểu thông thường của người dân đối các loại đất sử dụng do lấn chiếm đất. Trong bài viết dưới đây, VPLS Quang Dũng và Cộng sự sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản nhất về đất khai hoang là gì và đất khai hoang có được cấp sổ đỏ hoặc đền bù hay không ?

Không Có Hộ Khẩu Có Được Đền Bù Tái Định Cư Khi Thu Hồi Đất ?

Không Có Hộ Khẩu Có Được Đền Bù Tái Định Cư Khi Thu Hồi Đất ?

Bố trí tái định cư được thực hiện khi người bị thu hồi đất đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Vậy, không có hộ khẩu có được tái định cư không ?